Tautoraštis

Tautoraštis yra tautinių raštų – informacinės struktūros, estetine bei menine forma perteikiančios lietuvišką (baltiškąjį) pasaulio sąrangos modelį, kuris yra adekvatus kitų tautų pasaulio sąrangos sampratai. Šias dienas pasiekę tautiniai raštai yra mažiausiai paveikti ir transformuoti nūdienos technologinės civilizacijos.

Tradicinė kultūra, glaudžiai susijusi su gamtos ciklais ir kosmosu, išsaugojo etinius, estetinius ir Dievo suvokimo principus, galinčius padėti atkurti prarastąją pusiausvyrą ir harmoniją. Tie principai ir vieningos Visatos suvokimas nepradingo nebūtyje, juos įmanoma atgaivinti. Jie egzistuoja ir gyvai, ir yra užkoduoti tradicinės kultūros liudijimuose ir kosminių universaliųjų struktūrų esmėje – jų gebėjime formuoti harmoningą mąstančiojo žmogaus sąmonę. Tad supratę ženklus ir jų simbolius galėtume iš naujo suprasti harmoniją.

virginijuskasinskas.com