Tantra Moterims

Danguolė Petrikaitė

Tantrinės praktikos moterims padės atpažinti savo slopinamus jausmus, pažadins įvairių skirtingų savo pusių priėmimą, augins meilę sau ir padės skleistis autentiškumui. Keliausime per moters archetipus, kurie padės pažinti savo įvairiapusiškumą, priimti visas savo dalis ir atrasti vidinę galią. Dirbsime su savo šešėliu, judinsim save iš komforto zonos, priimsime tamsiausias savo kerteles, atrasime kažką netikėto ir įgalinsim save dar stipriau. Gimei ne tam, kad įtiktum kitiems.

Dirbtuvės skirtos atrasti daugiau pasitikėjimo savimi, skatinti atvirumą su savimi ir kitais. Paleisime įtampas, susikaustymą, socialinių normų ribojančius įsitikinimus, stiprinsime intuiciją. Susitikime saugioje seserų bendrytėje įgalinti vieną kitą ir padėti augti.

Pirmadienis
Raudonoji palapinė
14:30 Tantra Moterims
Danguolė Petrikaitė