Vyro ir moters archetipai simbolizmo kalboje

Nesenai teko girdėti mintį, kad jeigu šiuolaikiniai žmonės gebėti tinkamai skaityti simbolinę informaciją ir su ją dirbti, mes gyventume visiškai kitame kokybės lygmenyje. Turbūt labiau dvasiniame, labiau vieningame, mažiau apkrautame menkavertės informacijos ir klaidų. Taip gyveno mūsų protėviai, ir pirmieji raštai – runos, ženklai ir pirminės plačiojo rašto formos, kaip rusų „Bukvica“ turėjo labai gilią prasminę gelmę, vis kitame plane nešdamos vis kitokį kodą. Jų pagalba didieji pasaulio mąstytojai Friedrichas Nietzsche, Zigmundas Freudas ir Karlas Gustavas Jungas mums atvėrė bedugnį mūsų vidinį – pasąmonės pasaulį ir keliaį savęs pažinimą – išmokome skaityti sapnus, atpažinti mitologinius kodus, koduoti dvasines patirtis. Vienas iš tokių iškodavimų būtų šios paskaitos tema tai yra vyro ir moters būtys šiuolaikiniame pasaulyje, kai jų supratimas yra ypatingai aktualus ir svarbus. Aiškinimas pagrinde remtųsi sakraliąja geometrija ir jos simbolių skaitymu paremiant mitologiniais, etnologiniais ir antropologiniais motyvais.